با این دوره ها میتونی برای کسب و کار خودت تیزر بسازس و به روز باشی

با این دوره ها میتونی برای کسب و کار خودت تیزر بسازس و به روز باشی

Cنرم افزار نرخ گذاری متناسب با بازی های توسعه بازی های من یک پدیده سرگرمی جهانی است. بازار جهانی بازی ها در حال حاضر 137.9 میلیارد دلار ارزش دارد ، تا سال 2021 پیش بینی می شود 180 میلیارد دلار…